Stichting

De aanzet tot het ontstaan van de Stichting Almens Crypte komt voort uit de interesse van Ed de Grood, voormalig conservator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, voor natuurlijke mummies. In 2000 organiseerde Ed in zijn museum een expositie over dit onderwerp. Sindsdien is zijn onderzoek zich gaan toespitsen op natuurlijke menselijke mummies in Nederland.

In Almen gaan al sinds vele jaren verhalen rond over mummies in de crypte onder de kerk. Die verhalen bereiken ten tijde van zijn expositie ook Ed. Helaas blijkt dan niet meer mogelijk dan naar binnen kijken door de kleine ventilatieopeningen van de crypte. In de zomer van 2017 heeft hij echter een gesprek met de lokale Almense historicus Joost Dijksman. Naar aanleiding van dit gesprek wordt het initiatief genomen om daadwerkelijk onderzoek naar deze Almense grafkelder uit te laten voeren. Om dergelijk onderzoek mogelijk te maken worden diverse Almenaren en deskundigen benaderd om informatie in te winnen en een plan te vormen. Uit dit initiatief ontstaat dan de Almense Werkgroep Archeologie (AWA).

In de zomer van 2019 wordt om de oude geruchten over mummies in de Almense crypte eindelijk te kunnen bevestigen of ontkrachten een eerste kort onderzoekje uitgevoerd door Norbert Eeltink van onderzoeksbureau Aestimatica uit Hengelo (Ov.). Daarbij wordt vastgesteld dat er inderdaad mummies in de crypte liggen en worden plannen gemaakt voor verder onderzoek en hoognodige renovatie van de crypte.

Om dit goed te kunnen organiseren, is in november 2021 de Stichting Almens Crypte opgericht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door enkele leden van oorspronkelijke werkgroep en een afgevaardigde van de kerkenraad. Naast het stichtingsbestuur is ook een adviesraad ingesteld met deskundigen uit wetenschap en bestuur.

U kunt vanaf slechts € 10,- per jaar donateur van de Stichting Almens Crypte worden op de contactpagina.