Bestuur

Alle bestuursleden wonen in Almen. Behalve vergoeding van gemaakte onkosten ontvangen zij op geen enkele wijze beloning.
De bovengenoemde functies zijn conform de situatie op 1 maart 2024.

Wetenschappelijk adviseur bestuur Stichting Almens Crypte
Drs. N.T.D. Eeltink (Hengelo Ov.)
– eigenaar Aestimatica: Onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, fysische antropologie, cultuurhistorie en museumadvies/ontwerp
– geregistreerd senior KNA-archeoloog
– geregistreerd senior KNA-specialist fysische antropologie
– vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie
– lid landelijk bestuur AWN Nederlandse Archeologievereniging, portefeuille Inhoudelijke Archeologie